It’s he

I fell and found a small small dream, packed with blue ribbons and a key
And all thats quiet let it be; myths and fairy tales in mist
Your silky skin hands me a bliss, a natures bless to keep me still
I use the key and you lie so sweet, a misty dream that’s true it’s he /by SandraDiaz

20140611-011119.jpg

Continue Reading

Hummingbird bakery

När jag var i Notting hill gick jag förbi Hummingbird bakery och en text målades upp i mitt huvud om just det jag skrivit på bilden, har även skrivit en idé på hur låten skulle kunna låta som jag vill jobba mer på och spela in.

20130520-231455.jpg

Continue Reading